Indian Journal of Urology Users online:1390  
IJU
Home Current Issue Ahead of print Editorial Board Archives Symposia Guidelines Subscriptions Login 
Print this page  Email this page Small font sizeDefault font sizeIncrease font size

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Laparoscopic radical prostatectomy: Oncological outcome analysis from a single-center Indian experience of 6 years

Mishra Shashikant, Agrawal Vikas, Khatri Naushad, Sharma Rajan, Kurien Abraham, Ganpule Arvind, Muthu V, Sabnis Ravindra B, Desai Mahesh R

Year : 2012| Volume: 28| Issue : 1 | Page no: 32-36

   This article has been cited by
 
1 Prostate cancer in Asia: a collaborative report
Rui Chen,Shancheng Ren,Ming Kwong Yiu,Ng Chi Fai,Wai Sam Cheng,Lap Hong Ian,Seiji Naito,Tadashi Matsuda,Elijah Kehinde,Ali Kural,Jason Yichun Chiu,Rainy Umbas,Qiang Wei,Xiaolei Shi,Liqun Zhou,Jian Huang,Yiran Huang,Liping Xie,Lulin Ma,Changjun Yin,Danfeng Xu,Kexin Xu,Zhangqun Ye,Chunxiao Liu,Dingwei Ye,Xin Gao,Qiang Fu,Jianquan Hou,Jianlin Yuan,Dalin He,Tiejun Pan,Qiang Ding,Fengshuo Jin,Benkang Shi,Gongxian Wang,Xiuheng Liu,Dongwen Wang,Zhoujun Shen,Xiangbo Kong,Wanhai Xu,Yaoliang Deng,Haibo Xia,Alexa N. Cohen,Xu Gao,Chuanliang Xu,Yinghao Sun
Asian Journal of Urology. 2014;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article